1. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka adl ucapan yg paling bodoh.
2. Makar tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. {HR.

Abu Dawud}
3. Orang yg paling dibenci Allah ialah yg bermusuh-musuhan dgn keji dan kejam.
4. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yg kamu kehendaki. {HR.

Bukhari}
5. Sesungguhnya Allah membenci orang yg keji yg berkata kotor dan membenci orang yg meminta-minta dgn memaksa.
6. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya.
7. Semua umatku akan diampuni kecuali orang yg berbuat terang-terangan yaitu yg melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian pada esok harinya dia bercerita kepada kawannya Tadi malam aku berbuat begini..begini.. Lalu dia membongkar rahasia yg telah ditutup-tutupi Allah ‘Azza wajalla.
8. Barangsiapa mengintai-ngintai keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. Barangsiapa diintai keburukannya oleh Allah maka Allah akan mengungkitnya walaupun dia melakukan itu di dalam rumahnya.
9. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka.

10. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adl mata yg beku hati yg kejam dan terlalu memburu kesenangan dunia serta orang yg terus-menerus melakukan perbuatan dosa.

11. Tahukah kamu siapa orang yg bangkrut? Para sahabat menjawab Allah dan rasulNya lbh mengetahui. Nabi Saw lalu berkata Sesungguhnya orang yg bangkrut dari umatku ialah yg datang pada hari kiamat dgn membawa amalan puasa shalat dan zakat tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yg menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka.

1
2. Sesungguhnya Allah membenci orang yg selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya.

1
3. Sesungguhnya orang yg paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yg dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya.

1
4. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir dan akhlak yg buruk.

1
5. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Kiblat mereka hanya urusan wanita dan agama mereka adl harta mas dan perak. Mereka adl makhluk Allah yg terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yg menyenangkan di sisi Allah.

1
6. Alangkah baiknya orang-orang yg sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi aib-aib orang lain.

1
7. Sesungguhnya Allah membenci orang yg berhati kasar sombong angkuh bersuara keras di pasar-pasar pada malam hari serupa bangkai dan pada siang hari serupa keledai mengetahui urusan-urusan dunia tetapi jahil urusan akhirat.

1
8. Barangsiapa menyerupai tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka.

1
9. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong kufur ni’mat dan lupa daratan dalam memperoleh keni’matan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dgn harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia saling bermusuhan dan saling iri dengki dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman .

Sumber: 1100 Hadits Terpilih - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

sumber : file chm hadistweb