Doa Ketika Berbuka Bagi Orang Yang Berpuasa

ذَهَبَ الظَّمَأ٠وَابْتَلَّت٠الْعÙرÙوْق٠وَثَبَتَ اْلأَجْر٠إÙنْ شَاءَ اللهÙ.
“œTelah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insya Allah.”

لَّهÙمَّ Ø¥ÙنّÙيْ أَسْأَلÙÙƒÙŽ بÙرَحْمَتÙÙƒÙŽ الَّتÙيْ وَسÙعَتْ ÙƒÙلَّ شَيْء٠أَنْ تَغْÙÙرَ Ù„Ùيْ..
“œYa Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dgn rahmatMu yg meliputi segala sesuatu supaya memberi ampunan atasku.” HR. Abu Dawud 2/306 begitu juga imam hadits yg lain.

Dan lihat Shahihul Jami”™ 4/209. (197) HR. Ibnu Majah 1/557. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adzkar lihat Syarah Al-Adzkar 4/342. sumber : Kitab Hisnul Muslim - Kumpulan Doa dan Dzikir Dari Al Quran dan As Sunnah, Said bin Ali Al Qathani dalam ebook DzikirWirid.chm oleh akhukum fillah La Adri At Tilmidz.