1. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yg sebenarnya ialah kekayaan jiwa .
2. Setiap orang lbh berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia.
3. Harta kekayaan adl sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah.
4. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Yang satu berdoa: Ya Allah karuniakanlah bagi orang yg menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.

Malaikat yg satu lagi berdoa: Ya Allah timpakan kerusakan bagi harta yg ditahannya .
5. Harta yg dizakati tidak akan susut .
6. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. {HR.

Ath-Thabrani}
7. Cinta yg sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang.
8. Anak Adam berkata: Hartaku.. hartaku.. Nabi Saw bersabda: Adakah hartamu hai anak Adam kecuali yg telah kamu belanjakan utk makan atau membeli sandang lalu kumal atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan.
9. Apa yg sedikit tetapi mencukupi lbh baik daripada banyak tetapi melalaikan.

10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda.

11. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram.

1
2. Wahai ‘Amru alangkah baiknya harta yg sholeh di tangan orang yg sholeh.

1
3. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta utk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya.

1
4. Orang yg paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yg memperoleh harta dari sumber yg tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka.

1
5. Sesungguhnya orang-orang yg mengelola harta Allah dgn tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat.

1
6. Janganlah kamu mengagumi orang yg terbentang kedua lengannya menumpahkan darah. Di sisi Allah dia adl pembunuh yg tidak mati. Jangan pula kamu mengagumi orang yg memperoleh harta dari yg haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartanya tidak akan berkah. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka.

1
7. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan di masa yg akan datang pun akan membinasakan. {HR.

Ath-Thabrani} 1
8. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah dan sedekahkanlah sebagiannya.

1
9. Barangsiapa mengumpulkan harta dgn tidak sewajarnya maka Allah akan memusnahkannya dgn air dan tanah . {HR.

Al-Baihaqi}
Sumber: 1100 Hadits Terpilih - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

sumber : file chm hadistweb