Lajnah Ad Daaimah lilbuhuts al Ilmiyyah wal Ifta’Fatwa no 3303 :Soal : Apa hukum bacaan Shadaqollohul ‘Adhim seusai membaca Al Qur’an ?Jawab : Bacaan Shadaqollohul ‘Adhim setelah selesai dari membaca Al Qur’an adl bid’ah.

Kerena hal tersebut tidak dikerjakan Nabi Shalallahu’alaihi Wassallam dan para Khulafa’ur rasyidin dan tidak pula para shahabat Radhiyallahu ‘anhum dan para imam salaf Rahimahumullah padahal mereka adl orang-orang yg banyak membaca Al qur’an memuliakannya dan mengetahui kedudukannya.Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassallam bersabda :“ Barang siapa yg mengada-ada perkara baru pada urusan kami ini yg tidak ada asalnya darinya maka ia tertolak” Dan sabda beliau Shalallahu’alaihi Wassallam :Barang siapa mengamalkan satu amalan yg tidak berdasarkan perintah dari kami maka amalan itu tertolak” Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyyah Wal Ifta’KetuaAbdul Aziz bin Abdillah Bin BazzWakilAbdurrazzaq AfifiHukum Mencium Al Qur’anSoal ke-3 Fatwa no 7852 :Soal : Apa hukumnya mencium Al Qur’an ?Jawab : kita tidak mengetahui adanya dalil yg menunjukkan disyariatkannya mencium Al Qur’anul Karim. Al Qur’an diturunkan utk dibaca difahami dimuliakan dan diamalkan.Wabillahit Taufiq Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam keluarga dan para shahabatnya.Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyyah Wal Ifta’KetuaAbdul Aziz bin Abdillah Bin BazzWakilAbdurrazzaq AfifiSemakna dgn soal ini pada :Soal ke 4 dari fatwa no 9228Soal ke 12 dari fatwa no 4172{Diterjemahkan oleh Ust. Abu Abdillah M.Rifa’i. Dari kitab Fatawa Lajnah Ad Daaimah lilbuhuts al Ilmiyyah wal Ifta’ jilid 4 Bag. Tafsir}
sumber : file chm Darus Salaf 2