1. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya.
2. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yg pandai bersilat lidah.
3. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yg munafik.
4. Sesungguhnya riya adl syirik yg kecil.
5. Seburuk-buruk manusia ialah orang yg mempunyai dua muka mendatangi kelompok ini dgn wajah yg satu dan mendatangi kelompok lain dgn wajahnya yang lain.
6. Orang yg riya berciri tiga yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan.

Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong bila berjanji tidak ditepati dan bila diamanati dia berkhianat. .
7. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yg pandai bacaannya. {HR.

Bukhari}
8. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. .
9. Bila kamu melihat orang-orang yg sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka.

Sumber: 1100 Hadits Terpilih - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

sumber : file chm hadistweb