‘AISYAH BINTU ABI BAKR - Belahan Jiwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

penulis Ummu ‘Abdirrahman Anisah bintu ‘Imran
new1 Cerminan Shalilah 06 - Juni - 2003 17:13:27

Cinta bukanlah milik anak manusia namun anugerah dari Rabb alam semesta. Siapa yg dapat mencegah bila cinta Rasulullah tertambat pada seorang wanita jelita shalihah ‘alimah faqihah yg tertulis nama di sepanjang perjalanan sejarah manusia

Dialah ‘Aisyah bintu Abi Bakr ‘Abdillah bin Abi Quhafah ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay al-Qurasyiyyah at-Taimiyyah al-Makkiyyah radhiallahu ‘anha. Dia seorang wanita yg cantik dan berkulit putih sehingga mendapat sebutan al-Humaira’. Ibu bernama Ummu Ruman bintu ‘Amir bin ‘Uwaimir bin ‘Abdi Syams bin ‘Attab bin Udzainah al-Kinaniyyah. Dia lahir ketika cahaya Islam telah memancar sekitar delapan tahun sebelum hijrah. Dihabiskan masa kanak-kanak dlm asuhan sang ayah kekasih Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seorang sahabat yg mulia Abu Bakr ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu.

Sumber: www.asysyariah.com