KESAMARAN YANG MENGANCAM

penulis -
new Hadits 06 - Juni - 2003 17:09:09

An Nu`man bin Basyir radhiallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguh yg halal itu jelas dan yg haram itu jelas. Di antara kedua ada perkara-perkara samar yg kebanyakan manusia tdk mengetahuinya. mk siapa yg berhati-hati dari perkara samar ini berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan siapa yg jatuh dlm perkara syubhat berarti ia jatuh dlm keharaman seperti seorang pengembala yg mengembalakan hewan gembalaan di sekitar daerah larangan hampir-hampir ia melanggar daerah larangan tersebut. Ketahuilah tiap raja itu memiliki daerah larangan. Ketahuilah daerah larangan Allah adl perkara-perkara yg Allah haramkan. Ketahuilah sesungguh dlm jasad itu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu mk baik pula seluruh jasad. Sebalik apabila rusak mk rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal darah itu adl hati “.

Sumber: www.asysyariah.com